فهرست داروهای شیمی‌درمانی

(تغییرمسیر از داروهای شیمی‌درمانی)

منظور ترکیبات شیمیایی صناعی یا طبیعی هستند که در درمان سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به روند درمانی با کمک این داروها شیمی درمانی می‌گویند.

فهرست عوامل شیمی درمانیویرایش

عوامل الکیله کنندهویرایش

دو کارکردی:

تک کارکردی:

انتراسیکلین‌هاویرایش

تاکسان هاویرایش

اپوتیلون‌هاویرایش

بازدارنده‌های هیستون دی استیلازویرایش

بازدارنده‌های توپویزومراز نوع اولویرایش

بازدارنده‌های توپویزومراز نوع دومویرایش

بازدارنده‌های کینازویرایش

شبه نوکلئوتیدهاویرایش

انتی بیوتیکهای پپتیدیویرایش

ترکیبات پلاتینویرایش

رتینوئیدهاویرایش

مشتقات وینکاویرایش

همگی در یک فهرستویرایش

جستارهای وابستهویرایش

شیمی‌درمانی

منابعویرایش