باز کردن منو اصلی


دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاهی در شهر زنجان است. این دانشگاه طبق رتبه بندی وزارت بهداشت دررتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از نظر معیار کل دررتبهٔ ۹ قرارگرفت همچنین دانشکده پزشکی این دانشگاه رتبهٔ ۱۱ را در معیار آموزشی کسب کرد.

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Zums logo.jpg
Zums-1.jpg
تأسیس ۱۳۶۶
نوع سراسری (دولتی)
رئیس دکترقزلباش
هیئت علمی ۳۵۲
کارمندان ۵۳۵۶
مکان زنجان ایران پرچم ایران
وب‌گاه www.zums.ac.ir

تاریخچهویرایش

دانشگاه علوم پزشکی زنجان توسط حاج احمد مهدوی ساخته و در تیرماه سال ۱۳۶۶ به عنوان اولین دانشگاه علوم پزشکی در زنجان تصویب شد و در سال ۱۳۷۳ با سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ادغام شده و بعنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان شناخته شد. در حال حاضر رییس این دانشکده ایرج جعفری انارکولی است.

دانشکده‌هاویرایش

دانشگاه علوم پزشکی زنجان دارای هفت دانشکده‌ است که عبارتند از:

 • دانشکده‌ پزشکی
 • دانشکده‌ دندانپزشکی
 • دانشکده‌ داروسازی
 • دانشکده‌ پرستاری و مامائی
 • دانشکده‌ بهداشت
 • دانشکده‌ پیراپزشکی
 • دانشکده‌ پرستاری ابهر

معاونت‌هاویرایش

دانشگاه علوم پزشکی زنجان دارای هشت معاونت‌ است که عبارتند از:

 • معاونت‌ توسعه
 • معاونت‌ بهداشتی
 • معاونت‌ درمان
 • معاونت‌ غذا و دارو
 • معاونت‌ دانشجویی و فرهنگی
 • معاونت‌ تحقیقات و فناوری
 • معاونت‌ آموزشی
 • معاونت‌ اجتماعی

منابعویرایش