داوود بن عباس بنیجوری

داوود بن ابی داوود عباس بنیجوری، یکی از خراج‌گزاران طاهریان بود که در سال‌های میانه سده سوم هجری رهسپار سفر جنگی نامعلوم، اما بی گمان پر سودی به مشرق افغانستان و زابلستان شد. یعقوب لیث صفاری در سال ۲۵۶ قمری به قصد کابل به شرق افغانستان تاخت و قصر داوود بن عباس بنیجوری را که پیش از وی به ماوراءالنهر گریخته بود ویران ساخت.[۱]

داوود بن عباس بنیجوری
سلطنتطاهریان-صفاریان
نام کامل
داوود بن ابی داوود عباس بنیجوری
دودمانبنیجوریان

پانویسویرایش

  1. تاریخ ایران کمبریج. ۴. ترجمهٔ حسن انوشه. تهران: امیر کبیر. ۱۳۹۰. ص. ۸۸، ۹۸ و ۱۰۰.

منابعویرایش

  • تاریخ ایران کمبریج. ۴. ترجمهٔ حسن انوشه. تهران: امیر کبیر. ۱۳۹۰.