باز کردن منو اصلی

تابندگی خورشید(به انگلیسی: solar luminosity), ، یک واحد نجومی در مورد تابندگی (قدرت انتشار یافته از فوتون‌ها) است که توسط ستاره‌شناسان و برای بیان تابندگی ستارگان دیگر استفاده می‌کنند. مقدار مورد توافق برای تابندگی خورشید، برابر است با ۳٫۸۳۹ × ۱۰۲۶ W، یا ۳٫۸۳۹ × ۱۰۳۳ارگ/s.[۱] نکته اینکه خورشید یک ستاره متغیر ضعیف است.

محاسبه از طریق ثابتویرایش

با روش‌هایی می‌شود تابندگی خورشید را محاسبه کرد.

 • شعاع زمین ۶٫۳۸۷ کیلومتر است.
 • مسحات جانبی زمین = π×radius۲ = ۴۹٫۳ میلیون مایل مربع (۱۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ km²).
 • فاصله متوسط زمین تا خورشید ۹۳ میلیون مایل است (۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ km).
 • مساحت جو برابر است = ۴×π×radius۲ = ۱٫۰۹×۱۰۱۷ مایل مربع (۲٫۸۲×۱۰۱۷ km²).
 • قدرت جذب زمین = P(total) × Area(earth)/Area(sphere) = ۱٫۷۷×۱۰۱۷ W.
 • تخمین مقداری از طریق مردم ایجاد می‌شود حدود ۱۲×۱۰۱۲ W.
 • How much land area would be needed to power that?
  • بهترین سلول‌های خورشیدی ۳۳درصد بازدهی دارند.
  • منطقه مورد نیاز = ۱۲×۱۰۱۲/(۱۳۸۷×۰٫۳۳) = ۲۶×۱۰۹ m۲ = ۱۰۱۲۲ square miles ~۱۰۰×۱۰۰ mile square.

منابعویرایش

 1. Carroll, ‎Bradley W.. Dale A. Ostlie. An Introduction to Modern Astrophysics. Pearson Addison Wesley, 2007 September, ‎. Appendix A. ISBN ‎0-8053-0402-9.