دروازی یا گویش دروازی، یکی از گویش‌های زبان فارسی است که در  تاجیکستان (شهرستان‌های سنگوار، درواز و ونج) و  افغانستان (شهرستان‌های خواهان، کوف‌آب، شکی، نسی و مایمی) در دو کناره رود پنج کمابیش ۷۰ هزار تن گویشور دارد.


منابعویرایش

جستارهای وابستهویرایش