دروز اسرائیلی

دروز اسرائیلی اقلیت دینی عرب‌تباری است که در اسرائیل زندگی می‌کنند. جمعیت آنها در سال ۲۰۱۲ بر اساس آمار رسمی دولت اسرائیل ۱۳۰ هزار و ۶۰۰ نفر معادل ۱.۵ درصد جمعیت کشور بوده‌است.

دروز اسرائیلی
Amin Tarif 1950.jpg
Ayoub Kara.JPG
Amal Nasser el-Din (2).jpg
کل جمعیت

۱۳۰٬۶۰۰ (۲۰۱۲)

نواحی با بیشترین جمعیت
زبان‌های رایج
عربی (زبان مادری)
عبری
ادیان و مذاهب
دروزی

دروزها پیرو مذهب دروزی است. دینی توحیدی که تلفیقی از شیعه اسماعیلی، و باورهای گنوسی و نوافلاطونی است و گویشور زبان عربی هستند. دروزها تنها اقلیت غیریهودی اسرائیل هستند که خدمت سربازی اجباری دارند. آنها بیشتر در شمال کشور سکونت دارند. در مقایسه با دیگر عرب‌های اسرائیلی (مسلمان و مسیحی) وفاداری بیشتری به دولت اسرائیل دارند و مقام‌های مهمی را در صحنه سیاست و نیروهای نظامی اسرائیل به دست آورده‌اند. برای مثال مجالی وهبی در فوریه ۲۰۰۷ به عنوان رئیس‌جمهور موقت اسرائیل انتخاب شد یا در کنست هجدهم ۵ نماینده دروزی (معادل ۴ درصد) حضور داشتند که در مقایسه با جمعیت آنها درصد بالایی محسوب می‌شود.

منابعویرایش