باز کردن منو اصلی

جغرافیا ۱

درگاه:آذری‌های ایرانی/جغرافیا/۱

آذربایجان

آذَرْبایْجانْ (به پارسی میانه: آتورپاتَاکان)(به پارسی باستان: آذَرباذَگان/آذَربایََگان)(به ارمنی: اَتْرَپَتَکَن)(به سریانی: اَذُربایْغان) نام منطقه‌ای جغرافیایی در انتهای شمال‌غربی ایران است که آن را «آذر»، «آذرباد»، «آذربادگان»، «آذرباذگان»، «آذربایگان»، «آذربیجان» و «اَذْرَبیجان» نیز نامند. این سرزمین از شمال به رود ارس، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از جنوب به استان‌های کردستان، همدان و قزوین، از شرق به استان گیلان و دریای خزر و از غرب به ترکیه و عراق محدود شده (شامل 4 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان و قسمتهایی از استانهای کردستان، قزوین، همدان، گیلان و مرکزی) و حدود ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع (دقیقاً: ۱۰۰٬۸۶۱ کیلومتر مربع) مساحت دارد. شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، مراغه، خوی،بناب شهرهای اصلی آذربایجان محسوب می‌شوند و جمعیت آن در سال ۱۳۹۰ خورشیدی بالغ بر ۸٬۰۵۳٬۶۸۴ نفر بوده‌است. در گذشته این نام به سرزمینی گفته می‌شده که از شمال به اران، از جنوب‌غرب به آشور و از غرب به ارمنستان و ترکیه محدود می‌شده و پایتخت آن شهر «گنجک» در تخت سلیمان در نزدیکی تکاب بوده که اعراب آن را «کزنا» و یونانیان «گازا» می‌نامیده‌اند.

جغرافیا ۲

جغرافیا ۳

جغرافیا ۴

جغرافیا ۵

جغرافیا ۶

جغرافیا ۷

جغرافیا ۸

جغرافیا ۹

جغرافیا ۱۰

جغرافیا ۱۱

جغرافیا ۱۲

جغرافیا ۱۳

جغرافیا ۱۴

جغرافیا ۱۵

جغرافیا ۱۶

جغرافیا ۱۷

جغرافیا ۱۸

جغرافیا ۱۹

جغرافیا ۲۰

جغرافیا ۲۱

جغرافیا ۲۲

جغرافیا ۲۳

جغرافیا ۲۴

جغرافیا ۲۵

جغرافیا ۲۶

جغرافیا ۲۷

جغرافیا ۲۸

جغرافیا ۲۹

جغرافیا ۳۰

جغرافیا ۳۱

جغرافیا ۳۲

جغرافیا ۳۳

جغرافیا ۳۴

جغرافیا ۳۵

جغرافیا ۳۶

جغرافیا ۳۷

جغرافیا ۳۸

جغرافیا ۳۹

جغرافیا ۴۰

جغرافیا ۴۱

جغرافیا ۴۲

جغرافیا ۴۳

جغرافیا ۴۴

جغرافیا ۴۵

جغرافیا ۴۶

جغرافیا ۴۷

جغرافیا ۴۸

جغرافیا ۴۹

جغرافیا ۵۰

جغرافیا ۵۱

جغرافیا ۵۲

جغرافیا ۵۳

جغرافیا ۵۴

جغرافیا ۵۵

جغرافیا ۵۶

جغرافیا ۵۷

جغرافیا ۵۸

جغرافیا ۵۹

جغرافیا ۶۰

جغرافیا ۶۱

جغرافیا ۶۲

جغرافیا ۶۳

جغرافیا ۶۴

جغرافیا ۶۵

جغرافیا ۶۶

جغرافیا ۶۷

جغرافیا ۶۸

جغرافیا ۶۹

جغرافیا ۷۰

جغرافیا ۷۱

جغرافیا ۷۲

جغرافیا ۷۳

جغرافیا ۷۴

جغرافیا ۷۵

جغرافیا ۷۶

جغرافیا ۷۷

جغرافیا ۷۸

جغرافیا ۷۹

جغرافیا ۸۰

جغرافیا ۸۱

جغرافیا ۸۲

جغرافیا ۸۳

جغرافیا ۸۴

جغرافیا ۸۵

جغرافیا ۸۶

جغرافیا ۸۷

جغرافیا ۸۸

جغرافیا ۸۹

جغرافیا ۹۰

جغرافیا ۹۱

جغرافیا ۹۲

جغرافیا ۹۳

جغرافیا ۹۴

جغرافیا ۹۵

جغرافیا ۹۶

جغرافیا ۹۷

جغرافیا ۹۸

جغرافیا ۹۹