باز کردن منو اصلی

درگاه:مزدیسنا/آتشکده‌ها

آتشکده‌ها ۱

درگاه:مزدیسنا/آتشکده‌ها/۱ آتشکدهٔ آذَر بُرزین‌مِهر (نام محلی: چهارطاقی دیو یا خانه دیو) سومین آتشکده از سه آتشکدهٔ اساطیری-تاریخی مهم آیین زردشت است که در کنار آذر گشنسپ (آتش شاهان و رزمیان) و آذر فرنبغ (آتش روحانیان)، در مقام آتش «کشت‌ورزان» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ادامه...

آتشکده‌ها ۲

درگاه:مزدیسنا/آتشکده‌ها/۲ آتشکدهٔ یزد محل نگهداری آتش مقدس زرتشتی در شهر یزد و نیایشگاه زرتشتیان ساکن در این شهر است. آتشی که درون این آتشکده می‌سوزد بیش از ۱۵۰۰ سال است که روشن مانده‌است. این آتش فروزه‌ای است از آتش آتشکده کاریان در لارستان که به عقدای یزد آورده شد و نزدیک به ۷۰۰ سال در آنجا روشن نگه داشته شد و سپس در سال ۵۲۲ از عقدا به اردکان برده شد و نزدیک به ۳۰۰ سال نیز در اردکان یزد بود و در سال ۸۵۲ از اردکان به این شهر برده شد. ادامه..

آتشکده‌ها ۳

درگاه:مزدیسنا/آتشکده‌ها/۳ آتشکدهٔ آذرگُشَسپْ یا آتورگُشَسپ، به معنی آتش جهنده در ایران قرار داشته و در قرن‌های پیش از فتح اعراب، مهمترین مرکز مذهبی شاهنشاهی ایران بود. این آتشکده به طبقهٔ جنگیان و سپاهیان اختصاص داشته است. ادامه..

آتشکده‌ها ۴

درگاه:مزدیسنا/آتشکده‌ها/۴ آتشکدهٔ آتشکوه یکی از مهم‌ترین آثار بجا مانده از دوران باستان در سرزمین کهن ایران است که در نزدیکی نیم‌ور قرار دارد. مورخان، قدمتِ این بنا را به دوره ساسانیان مربوط می‌دانند. ادامه..

آتشکده‌ها ۵

درگاه:مزدیسنا/آتشکده‌ها/۵ آتشکده آذرفرنبغ با ارتفاع تقریبی ۲۰ متر در مسیرِ کاریان، از دهستان هرم و کاریان، بخش جویم، شهرستان لارستان در استان فارس و در ۴۲ کیلومتری جنوب غربی جویم در نیمه راه بندر سیراف و دارابگرد قرار دارد. این مکان، آتشکدهٔ موبدان بوده‌است و یکی از سه آتشکدهٔ بزرگ ایران در عهد ساسانیان به شمار می‌رفته است. این آتشکده یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آتشکده‌ها در زمان ساسانیان بوده و یکی از مهم‌ترین آتش‌های سه‌گانه زردشتی که مختص موبدان بوده، در آن جا می‌سوخته‌است. ادامه..

آتشکده‌ها ۶

درگاه:مزدیسنا/آتشکده‌ها/۶ آتشکدهٔ اسپاخو، یکی از کهن‌ترین سازه‌های پابرجای باستانی در خراسان شمالی است. برپایهٔ کاوش‌ها و بررسی‌های کارشناسان، این آتشکده مربوط به روزگار ساسانیان است و در کنار آن روستایی است که به همین نام یعنی اسپاخو، معروف است. ادامه..

آتشکده‌ها ۷

آتشکده‌ها ۸

آتشکده‌ها ۹

آتشکده‌ها ۱۰

آتشکده‌ها ۱۱

آتشکده‌ها ۱۲

آتشکده‌ها ۱۳

آتشکده‌ها ۱۴

آتشکده‌ها ۱۵

آتشکده‌ها ۱۶

آتشکده‌ها ۱۷

آتشکده‌ها ۱۸

آتشکده‌ها ۱۹

آتشکده‌ها ۲۰

آتشکده‌ها ۲۱

آتشکده‌ها ۲۲

آتشکده‌ها ۲۳

آتشکده‌ها ۲۴

آتشکده‌ها ۲۵

آتشکده‌ها ۲۶

آتشکده‌ها ۲۷

آتشکده‌ها ۲۸

آتشکده‌ها ۲۹

آتشکده‌ها ۳۰

آتشکده‌ها ۳۱

آتشکده‌ها ۳۲

آتشکده‌ها ۳۳

آتشکده‌ها ۳۴

آتشکده‌ها ۳۵

آتشکده‌ها ۳۶

آتشکده‌ها ۳۷

آتشکده‌ها ۳۸

آتشکده‌ها ۳۹

آتشکده‌ها ۴۰

آتشکده‌ها ۴۱

آتشکده‌ها ۴۲

آتشکده‌ها ۴۳

آتشکده‌ها ۴۴

آتشکده‌ها ۴۵

آتشکده‌ها ۴۶

آتشکده‌ها ۴۷

آتشکده‌ها ۴۸

آتشکده‌ها ۴۹

آتشکده‌ها ۵۰

آتشکده‌ها ۵۱

آتشکده‌ها ۵۲

آتشکده‌ها ۵۳

آتشکده‌ها ۵۴

آتشکده‌ها ۵۵

آتشکده‌ها ۵۶

آتشکده‌ها ۵۷

آتشکده‌ها ۵۸

آتشکده‌ها ۵۹

آتشکده‌ها ۶۰

آتشکده‌ها ۶۱

آتشکده‌ها ۶۲

آتشکده‌ها ۶۳

آتشکده‌ها ۶۴

آتشکده‌ها ۶۵

آتشکده‌ها ۶۶

آتشکده‌ها ۶۷

آتشکده‌ها ۶۸

آتشکده‌ها ۶۹

آتشکده‌ها ۷۰

آتشکده‌ها ۷۱

آتشکده‌ها ۷۲

آتشکده‌ها ۷۳

آتشکده‌ها ۷۴

آتشکده‌ها ۷۵

آتشکده‌ها ۷۶

آتشکده‌ها ۷۷

آتشکده‌ها ۷۸

آتشکده‌ها ۷۹

آتشکده‌ها ۸۰

آتشکده‌ها ۸۱

آتشکده‌ها ۸۲

آتشکده‌ها ۸۳

آتشکده‌ها ۸۴

آتشکده‌ها ۸۵

آتشکده‌ها ۸۶

آتشکده‌ها ۸۷

آتشکده‌ها ۸۸

آتشکده‌ها ۸۹

آتشکده‌ها ۹۰

آتشکده‌ها ۹۱

آتشکده‌ها ۹۲

آتشکده‌ها ۹۳

آتشکده‌ها ۹۴

آتشکده‌ها ۹۵

آتشکده‌ها ۹۶

آتشکده‌ها ۹۷

آتشکده‌ها ۹۸

آتشکده‌ها ۹۹