دریاچه‌های ایران

دریاچه درون شهری کیو در شمال شهر خرم‌آباد


دریاچه‌های ایران شامل فهرست زیر می شود: دریاچه غار علی صدر دریاچه ارومیه دریاچه سبلان

دریاچه‌های سدهاویرایش