دریای ژاپن

دریایی حاشیه‌ای در بخش باختری اقیانوس آرام

دریای ژاپن یا دریای شرق نام دریایی حاشیه‌ای در بخش غربی اقیانوس آرام است. دریای ژاپن از سوی شرق به جزایر ژاپنی هوکایدو، هونشو و کیوشو و جزیره روسی ساخالین و از سوی غرب به شبه جزیره کره و خاک اصلی روسیه محدود می‌گردد. 978,000 km² وسعت دارد.

دریای شرقی
Sea of Japan Map en.png
نام ژاپنی
کانجی
هیراگانا
North Korean name
هانگول
هانجا
South Korean name
هانگول
هانجا
Russian name
زبان روسیЯпонское море
RomanizationYaponskoye more
دریای ژاپن.

اختلاف بر سر نام

درباره نام این دریا میان کشورهای منطقه بحث و جدل وجود دارد.

نگارخانه

منابع

ویکی‌پدیای انگلیسی.