دریای ژاپن

دریایی حاشیه‌ای در بخش باختری اقیانوس آرام

دریای ژاپن یا دریای شرق نام دریایی حاشیه‌ای در بخش غربی اقیانوس آرام است. دریای ژاپن از سوی شرق به جزایر ژاپنی هوکایدو، هونشو و کیوشو و جزیره روسی ساخالین و از سوی غرب به شبه جزیره کره و خاک اصلی روسیه محدود می‌گردد و ۹۷۸۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد.

دریای شرقی
نام ژاپنی
کانجی
هیراگانا
آوانویسی
لاتین‌نویسی هپبورنNihon-kai
North Korean name
هانگول
هانجا
South Korean name
هانگول
هانجا
Russian name
زبان روسیЯпонское море
حرف‌نویسی با الفبای لاتینYaponskoye more
دریای ژاپن.

اختلاف بر سر نام ویرایش

دربارهٔ نام این دریا میان کشورهای منطقه بحث و جدل وجود دارد.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.