دستور شیخ در صوفیه به معنی اجازه یا فرمانی است که شیخ وقت (قطب) یا نماینده وی برای فرد یا افرادی از مریدان خود صادر می‌کند.

شیخ زمانویرایش

هر کدام از سلسله‌های صوفیه بخصوص دراویش برای خود رهبری به نام قطب دارند و پیروان آن سلسله، مرید او به حساب می‌آیند. در حال حاضر کثری از دراویش شیخ خود را قطب و نماینده‌های مجاز به دستگیری قطب را شیخ خطاب می‌کنند. قطب حی (زنده، حال حاضر) سلسله نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی (یکی از سلسله‌های دراویش) آقای مهندس سید علی رضا جذبی می‌باشد که ساکن شهر تهران است.

جستارهای وابستهویرایش