دست‌قاپ‌ریختان

دست‌قاپ‌ریختان
Struthiomimus ROM.jpg
دست‌قاپ‌ریختان، Maniraptoriformes
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌سوسمارسانان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان

دست‌قاپ‌ریختان (نام علمی: Maniraptoriformes) نام یک کلاد از راسته پرنده‌ددپایان است.

1
2

هارپیمیموس
دینوکریوس
Shenzhousaurus
پلوکانومیموس
گارودیمیموس
باستان‌مرغ‌وش
گالیمیموس
استروتیومیموس
Anserimimusمرغ‌وش3

اورینتولستس
4

Falcarius
Beipiaosaurus
آلکساسور
نانشیونگوسور


5

ارلیان‌سور
Segnosaurusتریزینوسور


6

آلوارزسور
پاتاگونیکوس
تک‌پنجهشووویا


7+107

پیشاکهن‌بال
آویمیموس
دم‌بال


8

اوویرپتور
Citipati


9

Ingenia
10
11

اپیدندروسور


12

کهن‌بال


13

جهول‌پرنده
Sapeornis
مرغ کنفوسیوس
پادمرغان
Yanornis
باخترمرغModern Birds


14
15

چینی‌شکارچی
Meiترودون
16
17

نیم‌مرغ
18

بامبی‌رباریزدزد

دزد چابک (دایناسور)
دینونیکوس


19

Dromaeosaurus


1 Maniraptoriformes, 2Ornithomimosauria, 3 دست‌قاپان, 4داس‌خزندگان, 5 دروگرخزندگان, 6آلوارزخزندگان, 7خاگ‌دزدخزندگان, 8خاگ‌دزدان, 9خاگ‌دزدان, 10 پیراپرندگان, 11 پرنده, 12 پرنده, 13 پرنده‌دنبان, 14دونده‌خزندگان, 15ترودونتیدس, 16دونده‌خزندگان, 17نیم‌مرغیان, 18ریزربایان, 19Dromaeosaurinae

منابعویرایش