دلتا توکان

دلتا توکان یک ستاره است که در صورت فلکی توکان قرار دارد.

دلتا توکان
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی توکان (صورت فلکی)
بُعد ۲۲h ۲۷m ۲۰.۰s
میل −۶۴° ۵۷' ۵۹"
قدر ظاهری (V) +۴.۵۱
قدر مطلق (V)+۴.۵۱
فاصله۲۶۷ ± ۱۴ ly
(۸۲ ± ۴ pc)
رده طیفیB9.5V
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 8540, HD 212581, CP-65 4044, HIP 110838, SAO 255222, GC 31346, CCDM 22273-6458

منابع