دلتا مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

دلتا مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بُعد ۱۵h ۳۴m ۴۸.۱s
میل +۱۰° ۳۲' ۱۵"
قدر ظاهری (V) combined: +۳.۸۰
AB: ۴.۲ + ۵.۲
CD: ۱۴.۷ + ۱۵.۲
قدر مطلق (V)combined: +۳.۸۰
AB: ۴.۲ + ۵.۲
CD: ۱۴.۷ + ۱۵.۲
فاصله۲۱۰ ± ۱۱ ly
(۶۴ ± ۳ pc)
رده طیفیAB: F0IV + F0IV
نام‌گذاری‌های دیگر
13 Serpentis, HR 5788, HD 138917 + HD 138918, SAO 101623 + SAO 101624, HIP 76276, ADS 9701, CCDM 15348+1033

منابعویرایش