باز کردن منو اصلی

پیشینهویرایش

در سال ۱۳۸۴ خورشیدی نام روستای سعیدآباد از توابع دهستان کهریزک بخش کهریزک شهرستان ری به روستای آفتاب تغییر یافت و دهستان آفتاب به مرکزیت روستای آفتاب تأسیس شد.

بخش آفتاب به مرکزیت روستای آفتاب از ترکیب دهستان‌های آفتاب و خلازیر در تابعیت شهرستان تهران ایجاد و تأسیس شده.

روستاها و نقاطویرایش

منابعویرایش