دهقان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دهقان می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

افراد (نام‌های خانوادگی) ویرایش