دهه ۱۵۶۰ (پیش از میلاد)

دهه ۱۵۶۰ (پیش از میلاد) صد و پنجاه و ششمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۵ - سده ۱۶ - سده ۱۷
دهه: ۱۵۳۰  ۱۵۴۰  ۱۵۵۰  ۱۵۶۰  ۱۵۷۰  ۱۵۸۰  ۱۵۹۰ 

سال: ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان