دهه ۱۵۷۰ (پیش از میلاد)

دهه ۱۵۷۰ (پیش از میلاد) صد و پنجاه و هفتمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۵ - سده ۱۶ - سده ۱۷
دهه: ۱۵۴۰  ۱۵۵۰  ۱۵۶۰  ۱۵۷۰  ۱۵۸۰  ۱۵۹۰  ۱۶۰۰ 
سال: ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ - ۱۵۷۰ - ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش