دودمان بابنبرگ

دودمان بابنبرگ (به آلمانی: Babenberger) خاندانی بودند که میان سال‌های ۹۷۶ تا ۱۲۴۶ میلادی بر اتریش فرمان‌می‌راندند. اینان در اصل از بامبرگ در فرانکونی (بایرن کنونی) بودند. بابنبرگ‌ها گروهی از کنت‌ها، دوک‌ها و مارگراف‌ها بودند که در منطقهٔ دانوب در اوبراسترایش، نیدراسترایش و اشتایرمارک حکومت داشتند.

شجره‌نامهٔ تصویری دودمان بابنبرگ در کلوسترنویبورگ

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "House of Babenberg," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=House_of_Babenberg&oldid=578743742 (accessed December 7, 2013).