مارگراف یا مارک‌گراف (به آلمانی:Markgraf، انگلیسی:Marquess یا Margrave، فرانسوی:Marquis) لقبی برای اشراف‌زادگان درباری در آلمان است که بر یک مارک حکمرانی می‌کردند.

دسته‌بندی اروپایی لقب‌های پادشاهی و اشرافی
Coronet
امپراتور و امپراتریس
شاه و ملکه
نایب‌السلطنه
آرشیدوک و آرشیدوشس
پرنس بزرگ و پرنسس بزرگ
دوک بزرگ و دوشس بزرگ
پرنس و پرنسس
انفان و انفانت
دوک و دوشس
مارکی و مارکیز
مارگراف و مارگرافین
کنت و کنتس
ارل و کنتس

ویکنت و ویکنتس
بارون و بارونس
بارونت و بارونتس
شوالیه و دام

جنتلمن و الدر

مارک‌ها سرزمینی‌هایی در مناطق مرزی فرانسه (که خطر حملهٔ دشمنان خارجی به این مناطق وجود داشت) در زمان پادشاهی کارولنژی‌ها بودند.

وظیفهٔ اصلی مارگراف‌ها دفاع از این مناطق بود.

منابعویرایش