دودمان بیست و هفتم مصر

دودمان بیست و هفتم مصر (به پارسی باستان :𐎸𐎭𐎼𐎠𐎹 لاتین‌نویسی شده :Mudrāya نویسه‌گردانی به فارسی :مودرآیاَ) دوره‌ای از تاریخ مصر باستان میان ۵۲۵ تا ۴۰۲ پ.م مسیح است که در آن این کشور زیر سلطه شاهنشاهی هخامنشی در می‌آید و یکی از ساتراپی‌های ایران می‌شود. واپسین فرعون دودمان بیست و ششم مصر، پسامتیخ سوم، در سال ۵۲۵ پ.م در جریان نبرد پلوزیوم در شرق نیل از کمبوجیه دوم شکست خورد. مصر از آن پس به همراه قبرس و فینیقیه جزو ساتراپی ششم ایران شدند. این هنگام را آغاز دوره نخست فرمانروایی ایرانیان بر مصر می‌خوانند.

دودمان بیست و هفتم مصر
𐎸𐎭𐎼𐎠𐎹
Mudrāya  (پارسی باستان)
ساتراپ شاهنشاهی هخامنشی
۵۲۵ پ.م–۴۰۴ پ.م
Flag of Twenty-seventh Dynasty of Egypt
Western part of the Achaemenid Empire.jpg
بخش غربی امپراتوری هخامنشی و سرزمین مصر.
دولت
فرعون 
• ۵۲۵-۵۲۲ پ.م
کمبوجیه دوم (اولین)
• ۴۲۳-۴۰۴ پ.م
داریوش دوم (واپسین)
دوران تاریخیشاهنشاهی هخامنشی
۵۲۵ پ.م
• شورش آمیرتئوس
۴۰۴ پ.م
پیشین
پسین
دودمان بیست و ششم مصر
دودمان بیست و هشتم مصر

پس از دوره‌ای از استقلال که در آن سه دودمان محلی مصر فرمانروایی کردند (دودمان‌های ۲۸، ۲۹، و ۳۰اردشیر سوم دره نیل را دوباره گشود و برای دوره کوتاهی دودمان سی و یکم مصر را پایه‌گذاری کرد.

جستارهای وابسته

منابع