فهرست هرم‌های مصر باستان

این فهرست آمار اهرام فهرست‌شده مصر باستان را به ترتیب زمانی ارائه می‌دهد:

سلسله فرعون نام مدرن

(نام باستانی)

مکان طول پایه (m/m2) ارتفاع (m) حجم (m3) موقعیت جغرافیایی تصویر
سوم

۲۶۸۶–۲۶۱۳ پیش از میلاد

جوزر هرم جوزر سقاره 121x109 ۶۰ ۳۳۰٬۴۰۰ ۲۹°۵۲′۱۶٫۵۶″ شمالی ۳۱°۱۲′۵۹٫۰۲″ شرقی / ۲۹٫۸۷۱۲۶۶۷°شمالی ۳۱٫۲۱۶۳۹۴۴°شرقی / 29.8712667; 31.2163944[۱]
سوم سخم‌خت هرم مدفون سقاره ۱۲۰ ۷ ۳۳٬۶۰۰

(ناتمام)

۲۹°۵۱′۵۸″شمالی ۳۱°۱۲′۴۷″شرقی / ۲۹٫۸۶۶°شمالی ۳۱٫۲۱۳°شرقی / 29.866; 31.213[۲]
سوم خبا

(نا معلوم)

هرم لایه‌ای زاویة العریان ۸۴ ۲۰ ۴۷٬۰۴۰

(به‌نظر می‌رسد ناتمام مانده)

۲۹°۵۵′۵۸″شمالی ۳۱°۰۹′۴۱″شرقی / ۲۹٫۹۳۲۸۲۰°شمالی ۳۱٫۱۶۱۲۶۲°شرقی / 29.932820; 31.161262 (Pyramid of Khaba)[۳]
چهارم

۲۶۱۳–۲۴۹۸ پیش از میلاد

سنفرو هرم می‌دوم

«سنفرو بردباری می‌کند»

می‌دوم ۱۴۴ ۶۳۸٬۷۳۳

(به‌نظر می‌رسد ناتمام مانده)

۵۱° 50' 35"[۴]
چهارم سنفرو هرم خمیده

(سنفرو در جنوب می‌درخشد)

دهشور ۱۸۸ ۱۰۵ ۱٬۲۳۷٬۰۴۰ ۵۴° ۵۰' ۳۵" /۴۳° 22'[۴] Sneferu's Bent Pyramid in Dahshur
چهارم سنفرو هرم سرخ

(سنفرو در شمال می‌درخشد)

دهشور ۲۲۰ ۱۰۵ ۱٬۶۹۴٬۰۰۰ ۴۳° ۲۲'
چهارم خبا هرم بزرگ جیزه

(افق خوفو)

جیزه ۲۳۰٫۳ ۱۴۶٫۶ ۲٬۵۸۳٬۲۸۳ ۵۱° 50' 40"[۵]
چهارم جدفرع هرم جدفرع

(آسمان پر ستاره جدفرع)

ابو رواش ۱۰۶٫۲ ۶۷;

(احتمالاً ناتمام)

۱۳۱٬۰۴۳ ~۵۲°[۴][۶]
چهارم

(نا معلوم)

بیخریس?

ست‌کا[۷]

هرم شمالی ناتمام زاویة العریان

(ستاره .. ؟.. -کا)

زاویة العریان ۲۰۰ (هرگز ساخته نشد) [۸][۹]
چهارم خفرع هرم خفرع جیزه ۲۱۵٫۲۵ ۱۴۳٫۵ ۲٬۲۱۱٬۰۹۶ ۵۳°10'[۴]
چهارم منکورع هرم منکورع جیزه ۱۰۳٫۴ ۶۵٫۵ ۲۳۵٬۱۸۳ ۵۱°۲۰′۲۵″[۱۰]
پنجم

۲۴۹۸–۲۳۴۵ پیش از میلاد

اوسرکاف هرم اوسرکاف سقاره ۷۳٫۳ ۴۹ ۸۷٬۹۰۶ ۵۳°7'48"[۴]
پنجم ساحورع هرم ساحورع ابو صیر ۷۸٫۷۵ ۴۷ ۹۶٬۵۴۲ ۵۰°11'40"[۴]
پنجم نفریرکارع کاکای هرم نفریرکارع کاکای ابو صیر ۱۰۵ ۵۴ ۲۵۷٬۲۵۰ ۵۴°30'[۱۱]
پنجم نفرفرع هرم نفرفرع ابو صیر ۶۵ (ناتمام)
پنجم شپسس‌کارع هرم ناتمام ابو صیر ابو صیر ۱۰۰ هرگز ساخته نشد، ساخت هرم خاکی تازه شروع شده‌است
پنجم نیوسررع هرم نیوسررع ابو صیر ۷۹٫۹ ۵۱٫۶۸ ۱۱۲٬۶۳۲ ۵۱° 50' 35"[۱۲]
پنجم منکاوحور کایو[۱۳] هرم بی‌سر سقاره c. 52
پنجم جدکارع هرم جدکارع سقاره جنوبی ۷۸٫۷۵ ۵۲٫۵ ۱۰۷٬۸۳۵ ۵۲°[۱۴]
پنجم اوناس هرم اوناس سقاره شمالی ۵۷٫۷۵ ۴۳ ۴۷٬۳۹۰ ۵۶°[۴]
ششم

۲۳۴۵–۲۱۸۱ پیش از میلاد

تتی هرم تتی سقاره شمالی ۷۸٫۵ ۵۲٫۵ ۱۰۷٬۸۳۵ ۵۳° 7' 48"[۱۵]
ششم پپی یکم هرم پپب یکم سقاره شمالی ۷۸٫۷۵ ۵۲٫۵ ۱۰۷٬۸۳۵ ۵۳° 7' 48"[۱۶]
ششم مرنرع یکم هرم مرنرع سقاره شمالی ۷۸٫۷۵ ۵۲٫۵ ۱۰۷٬۸۳۵ ۵۷°۷'۴۸"
ششم پپی دوم هرم پپی دوم سقاره شمالی ۷۸٫۷۵ ۵۲٫۵ ۱۰۷٬۸۳۵ ۵۳° 7' 48"[۵]
هشتم قاکارع ایبی هرم قاکارع ایبی سقاره شمالی ۳۱٫۵ ۲۱? ۵۳° ۷′[۱۷]
دوره نخست میانی مصر خویی هرم خویی دره 146x136 [۱۸]
دهم مریکارع یکم هرم مریکاع ناشناخته، احتمالاً سقاره شمالی [۱۹]
دوازدهم

۱۹۹۱–۱۸۰۳ پیش از میلاد

آمنمهات یکم هرم آنمهات یکمI اللشت ۸۴ ۵۵ ۱۲۹٬۳۶۰ ۵۴° ۲۷' ۴۴"
دوازدهم سنوسرت یکم هرم سنوسرت یکم اللشت ۱۰۵ ۶۱٫۲۵ ۲۲۵٬۰۹۳ ۴۹° 24'[۲۰]
دوازدهم آمنمهات دوم هرم سفید دهشور ۵۰
دوازدهم سنوسرت دوم هرم سنوسرت دوم اللاهون ۱۰۶ ۴۸٫۶ ۱۸۵٬۶۶۵ ۴۲° 35'[۲۱]
دوازدهم سنوسرت سوم هرم سنوسرت سوم دهشور ۱۰۵ ۷۸ ۲۸۸٬۴۸۸ ۵۶° 18' 35"[۲۲]
دوازدهم آمنمهات سوم هرم آمنمهات سوم دهشور ۱۰۵ ۷۵ ۲۷۴٬۶۲۵ ۵۶° ۱۸' ۳۵"
دوازدهم آمنمهات سوم هرم هواره

(Amenemhat lives)

هواره المقطع ۱۰۵ ۵۸ ۲۰۰٬۱۵۸ ۴۸° ۴۵'
دوازدهم یا سیزدهم آمنمهات چهارم هرم مزغونه جنوبی جنوبمزغونه ۵۲٫۵ (ناتمام)
دوازدهم یا سیزدهم سوبک‌نفرو هرم مزغونه شمالی جنوب مزغونه >۵۲٫۵ (ناتمام)
سیزدهم

حدود ۱۷۹۰ پیش از میلاد

آمنی قمائو هرم آمنی قمائو سقاره جنوبی ۵۲ ۳۵ c 55°
سیزدهم آمنی قمائو

(احتمالاً غصب شده)[۲۳]

n.d. دهشور n.d.
سیزدهم

حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد

خنجر هرم خنجر سقاره جنوبی ۵۲٫۵ ۳۷٫۳۵ ۳۴٬۳۰۰ ۵۵°[۲۴]
سیزدهم ناشناخته هرم جنوبی سقاره سقاره جنوبی ۷۸٫۷۵ (ناتمام)
سیزدهم

حدود ۱۷۴۰ پیش از میلاد

احتمالاًنفرهوتپ یکم ابیدوس S9 ابیدوس نا معلوم نامشخص احتمالاً یک هرم، شبیه به هرم خندجر، اما احتمالاً یک هرم شبیه مستبا
سیزدهم

حدود ۱۷۳۰ پیش از میلاد

احتمالاًسوبک‌هوتپ چهارم ابیدوس S10 ابیدوس نا معلوم نامشخص احتمالاً یک هرم، شبیه به هرم خندجر، اما احتمالاً یک هرم شبیه مستبا
هجدهم

۱۵۵۰–۱۲۹۲ پیش از میلاد

اهمسه یکم هرم اهمسه ابیدوس ۵۲٫۵ ۱۰ ۶۰°[۲۵]

برای مطالعهٔ بیشتر ویرایش

منابع و پانویس ویرایش

 1. مجموعه هرمی ۳۷ جریب فرنگی را پوشش می‌دهد و چندین ساختمان مذهبی در آن جای دارد. یکی از بهترین گورستان‌های سلطنتی پادشاهی باستان است که چندین هزارتوی عظیم زیرزمینی از راهروها و اتاق‌های شیاردار را در خود پنهان کرده‌است.
 2. در سال 1951 توسط زکریا گونیم دوباره کشف شد. تابوت معروف او که ساخته‌شده از آلاباستر است، در محل پیدا شده و مهر و موم شده‌است. با کمال تعجب، تابوت خالی بود و احتمالاً هرگز استفاده نمی‌شد.
 3. ارتباط با پادشاه خبا مورد مناقشه است، زیرا حتی یک اثر هنری با هیچ نام سلطنتی در اتاق‌های زیرزمینی یافت نشد.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۵ ۴٫۶ مجموعه هرم شامل یک هرم ماهواره‌ای است.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ مجموعه هرم شامل یک هرم اقماری و 3 هرم ملکه است.
 6. والوژیا، میشل (دانشگاه ژنو), جوآن رولندز (دانشگاه آکسفورد), و دکتر زهی حواسی (دبیرکل شورای عالی آثار باستانی مصر) (23 ژوئن 2008). هرم گمشده (مستند تلویزیونی). History. Archived from the original on 20 March 2009. Retrieved 12 December 2008.
 7. نگاه کنید به: یورگن فون بکرات: گاه‌شماری فراعنه مصر، زمان تاریخ مصر از پیش از تاریخ تا 332 قبل از میلاد. (= مطالعات مصرشناسی مونیخ ج 46). وون زبرن مانیز، 1997, شابک ‎۳−۸۰۵۳−۲۳۱۰−۷، صفحه 158.
 8. راینر ستادلمان: اهرام مصر: از ساختن آجر تا شگفتی جهان (= تاریخ فرهنگی جهان باستان، ج 30). وون زبرن ماینز 185, شابک ‎۳۸۰۵۳۰۸۵۵۸, ص. 77، 140-145.
 9. شش کتیبه حاوی یک نام کارتوش بود که ناخوانا باقی مانده‌است. ده‌ها قرائت مختلف توسط مصرشناسان پیشنهاد شده‌است. رجوع کنید به: میروسلاو ورنر: اظهارات باستان‌شناسی در مورد گاهشماری سلسله 4 و 5. در: Archiv Orientální, vol. 69. Praha 2001، صفحه 363-418.
 10. مجموعه هرم شامل 3 هرم ملکه است.
 11. در ابتدا یک هرم پلکانی ساخته شد.
 12. مجموعه هرم شامل یک هرم اقماری و هرم 1 یا 2 ملکه است.
 13. رویترز: جاناتان رایت: هرم فرسوده منسوب به فرعون اولیه، Eroded pyramid attributed to early pharaoh, 5 ژوئن 2008
 14. مجموعه هرم شامل یک هرم اقماری و 1 هرم ملکه است.
 15. مجموعه هرم شامل یک هرم اقماری و 2 هرم ملکه است.
 16. مجموعه هرم شامل یک هرم اقماری و 5 هرم ملکه است.
 17. آخرین هرم ساخته شده در سقاره.
 18. مشخص نیست که این یک هرم پلکانی بود یا یک مستابای غول پیکر.
 19. باستان‌شناسی تأیید شده، اما هنوز نامشخص است.
 20. مجموعه هرم شامل یک هرم اقماری و 9 هرم ملکه است.
 21. مجموعه هرم شامل یک هرم ماهواره‌ای یا یک هرم ملکه است.
 22. مجموعه هرم شامل 7 هرم ملکه است.
 23. جاروس, اوون (4 April 2017). "هرم دوم با نام فرعون آمنی قمائو پیدا شد". Live Science. Retrieved 8 April 2017.
 24. مجموعه هرم شامل یک هرم اقماری و دو دیوار محصور است.
 25. Built as a cenotaph. It is the only royal pyramid in Abydos.

کتابشناسی - فهرست کتب ویرایش

Lehner، Mark (۱۹۹۷). اهرام کامل: حل اسرار باستانی. New York City: Thames & Hudson. شابک ۰-۵۰۰-۰۵۰۸۴-۸.