دوره یازدهم مجلس شورای ملی

دوره یازدهم مجلس شورای ملی در ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ (۵ رجب ۱۳۵۶ ه.ق.) بازگشایی شد و در ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ (۴ شعبان ۱۳۵۸ ه.ق.) به پایان رسید. نخستین جلسهٔ رسمی این دورهٔ مجلس در روز ۲۷ شهریور ۱۳۱۶ برگزار شد و محمدرضا پهلوی (ولیعهد) برای نخستین بار به همراه رضاشاه در افتتاحیه شرکت کرد.

ریاست مجلس یازدهم در دست محتشم‌السلطنه بود. ۱۳۷ نماینده به مجلس راه یافتند. اسمعیل عراقی در ۱۹ اسفند ۱۳۱۶ و ابوالقاسم اعتصام‌زاده در ۱۶ مرداد ۱۳۱۷ سلب مصونیت شدند. در این دوره، حدود ۹۳ قانون به تصویب رسید.

رخدادهای مهم ویرایش

منابع ویرایش

  • «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره یازدهم ـ ۲۰ شهریور ۱۳۱۶–۲۷ شهریور ۱۳۱۸)». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. دریافت‌شده در ۱۳ بهمن ۱۳۹۵.
  • «دوره یازدهم مجلس شورای ملی». کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. دریافت‌شده در ۱۳ بهمن ۱۳۹۵.