باز کردن منو اصلی

دوره یازدهم مجلس شورای ملی در ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ (۵ رجب ۱۳۵۶ ه.ق.) بازگشایی شد و در ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ (۴ شعبان ۱۳۵۸ ه.ق.) به پایان رسید. نخستین جلسهٔ رسمی این دورهٔ مجلس در روز ۲۷ شهریور ۱۳۱۶ برگزار شد و محمدرضا پهلوی (ولیعهد) برای نخستین بار به همراه رضاشاه در افتتاحیه شرکت کرد.

ریاست مجلس یازدهم در دست محتشم‌السلطنه بود. ۱۳۷ نماینده به مجلس راه یافتند. اسمعیل عراقی در ۱۹ اسفند ۱۳۱۶ و ابوالقاسم اعتصام‌زاده در ۱۶ مرداد ۱۳۱۷ سلب مصونیت شدند. در این دوره، حدود ۹۳ قانون به تصویب رسید.

رخدادهای مهمویرایش

منابعویرایش