دولت خاتون خورشیدی

دولت خاتون سیزدهمین حاکم اتابکان لر کوچک و فرزند بدرالدین مسعود دوم بود که از سال ۷۰۵ تا ۷۰۶ هجری قمری حکومت کرد. او از متحدین حکومت ایلخانی بود.[۱][۲][۳]

دولت خاتون
سیزدهمین اتابک لر کوچک
سلطنت۷۰۵–۷۰۶ هجری قمری
پیشینعزالدین محمد
جانشینعزالدین حسین دوم خورشیدی
دودماناتابکان لر کوچک
پدربدرالدین مسعود دوم

حکومتویرایش

او همسر عزالدین محمد ابن عزالدین حسین بود، امّا چون از عزالدین جانشینی به جای نمانده بود، دولت خاتون خود به جای او حکومت را در دست گرفت. دایرةالمعارف بزرگ اسلامی می‌نویسد: «روی از همهٔ خواص و عوام می‌پوشید، از عهدهٔ ادارهٔ امور برنیامد و شحنه‌های مغول بر کارها مستولی شدند. چون ابوسعید به ایلخانی رسید، عزالدین حسین را به جای خواهرش دولت خاتون به حکومت لر کوچک منصوب کرد.»[۴]

اقداماتویرایش

بنا به نوشته معینی نطنزی در منتخب التواریخ او زنی با عفت بوده و از خواص و عوام می‌پوشید.[۵] طبق گزارش‌ها، او حاکم لایقی نبود و در مدیریت امور مملکتی ناتوان بود و در نتیجه، به نفع برادرش عزالدین حسین دوم خورشیدی از حکومت کناره‌گیری کرد.[۶]

جانشینیویرایش

پس از حکومت کوتاه دولت خاتون، برادرش عزالدین حسین دوم به تخت نشست.[۷][۸]

منابعویرایش

  1. «اتابکان لرستان صفحه 2 | مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی». www.cgie.org.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۴-۰۴.
  2. مهدی صبور صادق زاده (۲۰۱۸-۱۰-۲۶). «دولت خاتون». تقویم تاریخ صبور - مستندسازی ابنیه تاریخی. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۴-۰۴.
  3. «دولت خاتون - ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی». wikijoo.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۴-۰۴.
  4. «اتابکان لرستان صفحه 2 | مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی». www.cgie.org.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۴-۰۴.
  5. نطنزی، معین‌الدین (۱۳۳۶). منتخب‌التواریخ معینی، به تصحیح ژان اوبن. کتاب‌فروشی خیام. ص. ۵۳.
  6. Mernissi, Fatima; Mary Jo Lakeland (2003). The forgotten queens of Islam. Oxford University Press. شابک ‎۹۷۸−۰−۱۹−۵۷۹۸۶۸−۵.
  7. بدلیسی، شرف‌خان (۱۳۷۳). شرفنامه، تاریخ مفصل کردستان با مقدمه و تعلقات و فهارس محمد عباسی. حدیث. ص. ۵۸.
  8. حمدلله مستوفی، تاریخ گزیده