دوم کاسته (انگلیسی: Diminished second) فاصله ای در موسیقی کلاسیک است که با کاستن نیم‌پرده کروماتیک از فاصله دوم کوچک به وجود می‌آید. معکوس آن هفتم افزوده و فاصله مترادف، یکم درست است. دوم کاسته در رده‌بندی، فاصله ای «ناشناخته» است اما چون مترادف «یکم درست» است، «مطبوع» شناخته می‌شود. فاصله دوم کاسته از نت پایه، صفر است ولی در سیستم «کمای هلدری» ۵۰ سنت اختلاف وجود دارد

دوم کاسته
معکوسهفتم افزوده
نام
دیگر نام‌ها
مخففd2
اندازه
نیم‌پرده‌ها۰
کلاس فاصله۰
نظام کوک خالص۱۲۸:۱۲۵
سنت
اعتدال مساوی۰
اعتدال مساوی ۲۴ پرده‌ای۵۰
نظام کوک خالص۴۱٫۱
دوم کاسته از نت «دو» تا «ر دوبل بمل»دربارهٔ این پرونده بشنوید

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش