هفتم افزوده

هفتم افزوده (انگلیسی: Augmented seventh) فاصله ای در موسیقی کلاسیک است که با افزودن نیم‌پرده کروماتیک به فاصله هفتم بزرگ به وجود می‌آید. معکوس آن دوم کاسته و فاصله مترادف، اکتاو است. هفتم افزوده در رده بندی، فاصله ای «ناشناخته» است اما چون مترادف اکتاو است، «مطبوع» شناخته می‌شود. فاصله هفتم افزوده از نت پایه، ۱۲۰۰ سنت است.

هفتم افزوده
معکوسدوم کاسته
نام
دیگر نام‌ها-
مخففA7
اندازه
نیم‌پرده‌ها۱۲
کلاس فاصله۰
نظام کوک خالص۱۲۵:۶۴ یا ۲۰۲۵:۱۰۲۴
سنت
اعتدال مساوی۱۲۰۰
اعتدال مساوی ۲۴ پرده‌ای۱۱۵۰
نظام کوک خالص۱۱۸۰ یا ۱۱۵۹
فاصله هفتم افزوده از نت دو تا سی دیز

جستارهای وابسته

منابع