دگرشکلی‌های آهن

نمودار فازی آهن خالص در فشار پایین.

آهن احتمالاً نمایش‌دهندهٔ بهترین نمونهٔ دگرشکلی در یک فلز است.

آهن دلتاویرایش

آهن دلتا یکی از آلوتروپ‌های آهن است که از دمای ۱۴۰۱ درجه سانتیگراد تا ۱۵۳۹ درجه سانتیگراد (نقطهٔ ذوب آهن) پایدار است.

آهن دلتا دارای ساختمان بلوری مکعبی مرکزپر (bcc) است. آهن دلتا دارای خاصیت پارامغناطیس بوده و ثابت شبکه‌ی آن بزرگ‌تر از آهن آلفا است.

ثابت شبکهٔ آهن دلتا، ‎۲/۹۳ آنگستروم است.

منابعویرایش

ZENER, C., 1955, Trans. AIME, 203,619.