رأس مسندم به آخرین قسمت از شبه جزیره مسندم گفته می‌شود. رأس بمعنای «سَر» است؛ و چون این نقطه در آخرین قسمت از (مسندم) قرار دارد، آن را «رأس مسندم» نامیده أند. این قسمت در شمالی‌ترین نقطه از (شبه جزیره مسندم) در استان مسندم در سلطنت عمان واقع شده‌است. رأس مسندم بر فراز آبراه مهم تنگه هرمز قرار دارد، تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین تنگه‌های جهان می‌باشد.

أهمیت رأس مسندم

«رأس مسندم» به دلیل واقع بودن بر فراز آبراه جهانی تنگه هرمز از موقعیت خاصی برخور دار است. ارتفاع رأس مسندم بر فراز تنگه هرمز ۱۸۰۰ متر از سطح دریا می‌باشد. وهمانطور که معلوم است تمام آب‌های خلیج فارس قابل کشتیرانی نیست، و تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفت کش‌های حامل نفت و خروج از تنگه هرمز از پایهٔ رأس مسندم می‌گذرد، زیرا این مسیر ژرفترین مسیر برای نفت کش‌ها شناخته می‌شود، و در حدود ۹۰٪ از نفت خلیج فارس از این گذرگاه به سوی کشورهای جهان می‌رود. [نیازمند منبع] مسندم در جنوب تنگه هرمز قرار دارد و ژرفای آب تنگه هرمز در روبروی مسندم ۱۸۰ متر است. [نیازمند منبع]

رأس مسندم وزیبایی رشته کوه حجر

رشته‌کوه حجر بطول ۶۴۰ کیلومتر از امتداد رأس الحد در جنوب، وتا منطقهٔ (رؤوس الجبال) در شمال استان مسندم، که کوه با آب دریا با هم تداخل شده أند، کوه‌های سر بفلک کشیده، آب‌های نیلگون دریا، منظره أی بسیار جالب ودل أنگیزی به مکان بخشیده‌است، با شروع فصل تابستان و افزایش دمای گرما که گاهی نیز از ۴۵ درجه سانتیگراد تجاوز می‌کند، أما برای انسان‌های ساکنین این منطقه قابل تحمل است، در مجموعه‌ای محدود همه گونه‌های طبیعی یافت می‌شود و از تنوع توپوگرافی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است: کوه، دریا، جلگه، پوشش گیاهی، و تپه‌های بلند. رأس مسندم در آخرین نقطهٔ این رشته‌کوه و در أقصی شمال زنجیرهٔ کوه حجر واقع شده‌است. بلندترین نقطه در مسندم قلهٔ جبل حارم است که ارتفاعش در حدود ۲۰۸۷ متر می‌باشد.


منابع

 • حنظل فالح (۱۹۸۷ میلادی(به عربی: شُحُوح وتاريخ منطقة رؤوس الجبال) تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
 • سالم، آلرحمه، “ (رؤوس الجبال موطن اَلشُحُوح وَ الحُبُوس) “، انتشار. سال ۲۰۰۳ میلادی.
 • سلطنة عمان، مسقط: وزارة الاعلام، ۱۹۹۲ میلادی تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
 • السلطان:قابوس، البوسعید، موسوعة دلیل الأعلام: مسقط، چاپ اول، سال ۱۹۹۸ میلادی. (به عربی).
 • دکتر:القاسمی، سلطان، بن محمد، «(تقسیم الإمبراطوریة العُمانیة)» ، چاپ دوم، مطابع البیان التجاریة دبی: سال انتشار ۱۹۸۹ میلادی.
 • عمان فی عام ۱۹۸۶ (عام الحصاد والتراث) إصدار وزارة الإعللام، دارالعرب للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۸۶ میلادی
 • لفتنانت کونیل، سیر آرنولد ویلسون، «(تاریخ عمان والخلیج)» ، انتشار سال ۱۹۸۸ میلادی.
 • بدوی، محمد، آلسعید، (دلیل أعلام عُمان) ، دانشگاه سلطان قابوس، مکتبه لبنان چاپ دوم، سال ۲۰۰۶ میلادی. (به عربی).
 • المعمری، بن معتوق، سالم ،(«عمان ۹۲») چاپ مسقط سال میلادی۱۹۹۲ میلادی. به (عربی).
 • عمان فی عام ۱۹۸۶ (عام الحصاد والتراث) إصدار وزارة الإعللام، دارالعرب للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۸۶ میلادی
 • دکتر:ادوارد، هندرسون، “ (ذکریات عن دولة الإمارات و سلطنة عمان) “، چاپ موتیف آیت للنشر، مطبعة راشد، عجمان ۱۹۸۸ میلادی.

نگارخانه