واقع‌گرایی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از رئالیسم)

واقع‌گرایی یا رئالیسم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته ویرایش