راجا یوگا

راجا یوگا {(به سانسکریت: राजयोग Rāja yoga)

تجلی یوگاویرایش

تجلی یوگا را می‌شود به هاتها (Hatha)، مانترا (Mantra)، لایا (laya) و راجا یوگا (Rājayoga) تقسیم‌بندی کرد.

راجا یوگا

علمی که به ما شیوهٔ کنترل ذهنی را می‌آموزد، و به علم یوگا شهرت دارد. اغلب یوگا را در زبان انگلیسی به عرفان (Mysticism) ترجمه می‌کنند.

انناندیل (Annandale) در لغت‌نامهٔ مختصری که دارد، آن را به بیان تمایلات د ینی ای شرح نموده‌است که در آرزوی ارتباط بین انسان و خالق خویش می‌باشد که از طریق دریافت درونی ذهن مقدور می‌گردد، و از دریافت حاصله از مکاشفه، یا تکاپویی که برای حل اسرار هستی از طریق تنویر درونی خاص ممکن می‌شود، صریح‌تر است.

کلمهٔ سانسکریت یوگاویرایش

کلمهٔ سانسکریت یوگا از دو ریشهٔ یوجیر (yujr) به معنای متحدشدن، و یوج (yuj) به معنای تمرکز کردن مشتق می‌شود. این کلمه به معنای علم یوگا متداول است. ازاین‌جهت شامل زمینهٔ متافیزیکی، و همهٔ ورزش‌های مربوط به بدن، تنفس و روان می‌شود که ذهن را در تمرکز کردن یاری می‌کنند، و شعاع‌هایش را در خودش منعکس می‌نماید.

روان و روحویرایش

راجا یوگا(Rāja Yoga)حتی از روان هم برتری می‌گیرد و در حوزهٔ روحانیت قدم می‌گذارد.[۱][۲][۳]

منابعویرایش

  1. D E V A T M A S H A K T I، سوامی ویشنو تیرثا ماهاراج، ترجمه، حسین مریدی
  2. داریوش شایگان، ادیان و مکتبهای فلسفی هند جلد دوم – تهران: امیر کبیر ۱۳۸۶
  3. معرفی هاتایوگا و راجا یوگا، سوآمی ساتیاندا ساراسواتی، نشریه دانش یوگا فروردین 1393 شماره66