رده:امپراتوری روسیه در دهه ۱۸۶۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۸۶۰ (میلادی) در امپراتوری روسیه هستند.