رده:امپراتوری روسیه در دهه ۱۸۵۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۸۵۰ (میلادی) در امپراتوری روسیه هستند.