رده:زندانیان کمیته مشترک ضدخرابکاری

این رده دربردارندۀ افرادی است که در زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری زندانی بوده‌اند.