رده:ورزش اروپا در ۱۹۳۳ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی پیرامون ورزش در اروپا در سال ۱۹۳۳ میلادی است.