رده:ورزش در ۲۰۰۸ (میلادی) بر پایه قاره

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً با ورزش در سال ۲۰۰۸ میلادی بر پایه قاره مرتبط هستند.