رده:ورزش در ۲۰۰۶ (میلادی) بر پایه قاره

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً با ورزش در سال ۲۰۰۶ میلادی بر پایه قاره مرتبط هستند.