رده:ورزش در ۲۰۰۳ (میلادی) بر پایه قاره

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً با ورزش در سال ۲۰۰۳ میلادی بر پایه قاره مرتبط هستند.