رده:ورزش در ۲۰۰۵ (میلادی) بر پایه قاره

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً با ورزش در سال ۲۰۰۵ میلادی بر پایه قاره مرتبط هستند.