رده:کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دهه ۱۸۳۰ (میلادی)

این رده برای کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دههٔ ۱۸۳۰ میلادی است. یعنی سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۹.