رده:کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دهه ۱۸۷۰ (میلادی)

این رده برای کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دههٔ ۱۸۷۰ میلادی است. یعنی سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۸۷۹.