روبرتیان (انگلیسی: Robertians) خانواده‌ای از فرانک‌ها هستند که در اوایل قرن هشتم در همان منطقه کنونی بلژیک ظاهر شدند و بعدها به فرانک باختری، بین رودخانه‌های سن و لوآر رسیدند. این خاندان با وفاداری (گاهی آمیخته با کینه) به کارولنژی‌ها، قدرت را در فرانک باختری از ۸۸۸ تا ۹۸۷ میلادی در دست گرفتند. این خانواده بارها پسران خود را "رابرت" نامیدند.

سلسله روبرتیان
روبرتینز
دودمان
کشورامپراتوری فرانک
فرانک باختری
عنوان‌ها
  • پادشاهی فرانک غربی
  • دوک های فرانکس
  • دوک برگندی
  • رژه نستوریا
  • پاریس
  • حزبای
  • اولئانز
  • وارمز
پیدایشca. ۸۰۰ (۸۰۰)
بنیان‌گذارRobert of Hesbaye
آخرین فرمان‌رواهوگوی بزرگ
فروپاشی۹۵۶ (۹۵۶)
زیرشاخه‌ها

منابع ویرایش