هوگو بزرگ (انگلیسی: Hugh the Great; ۸۹۸ – ۱۶ ژوئن ۹۵۶)، دوک فرانک‌ها و کنت پاریس در سده ۹ میلادی بود.

هوگو بزرگ
دوک فرانک‌ها و کنت پاریس
سلطنتفرانک‌ها
زاده۸۹۸ میلادی
پاریس
درگذشته۹۵۶
دوردان
همسران
فرزند(ان)بیاتریس فرانسه
هوگو کاپه
اما، دوک نورماندی
اوتو، دوک بورگوندی
هنری یکم، دوک بورگوندی
دودمانروبرتیان
پدرروبر یکم فرانسه
مادربیاتریس ورماندوا

او پسر روبر یکم و بیاتریس ورماندوا بود، که در سال ۸۹۸ میلادی در پاریس و در خاندان روبرتیان زاده شد. پس از آن که بارون‌ها بر شارل ساده، امپراتور کارولنژی شوریدند، روبر یکم به پادشاهی فرانک باختری برگزیده شد. هوگو پس از مرگ پدر حکومت را نپذیرفت و نزد رودلف رفت و به خدمت او درآمد. پس از آن بود که درگیری‌ها و اختلافات میان رودلف پدید آمد، ولی با مرگ رودلف، هوگو به عنوان حاکم منطقه‌ای میان سن و لوآر منصوب شد و با هدویگ ساکسونی در سال ۹۳۷ ازدواج کرد.

منابع ویرایش