روس ۶۱۴
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      Equinox J2000
صورت فلکی تک‌شاخ
CCDM J۰۶۲۹۴-۰۲۴۹ A
بعد (ستاره‌شناسی) ۰۶h ۲۹m ۲۳.۴۰۱s
میل (ستاره‌شناسی) ‏ ۵۰.۳۲″ ۴۸′ ‎−۰۲°
قدر ظاهری (V) ۱۱.۱۵
CCDM J۰۶۲۹۴-۰۲۴۹ B
بعد (ستاره‌شناسی) ۰۶h ۲۹m ۲۳.۵۲s
میل (ستاره‌شناسی) ‏ ۵۱.۱″ ۴۸′ ‎−۰۲°
قدر ظاهری (V) ۱۴.۲۳
مشخصات
ردهM4.5V/M8V
راهنمای رنگ B-V1.72/—
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۱۸.۲ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۶۹۴.۷۳ mas/yr
Dec.: -۶۱۸.۶۲ mas/yr
اختلاف منظر (π)۲۴۴.۳۴ mas
قدر مطلق (MV)۱۳.۰۹/۱۶.۱۷
جزئیات
جرم۰.۲۲۲۸ ±۰.۰۰۵۵/
۰.۱۱۰۷ ±۰.۰۰۲۸ M
نام‌گذاری‌های دیگر
A: CCDM J06294-0249A, GCTP 1509.00, GJ 234 A, Gl 106-049, HIP 30920, LFT 473, LHS 1849/1850, LPM 239, LTT 2564, NLTT 16580, V577 Monocerotis
B: CCDM J06294-0249B, GJ 234 B, LHS 1850
منابع
سیمباداطلاعات

روس ۶۱۴ یک ستاره است که در صورت فلکی تک‌شاخ قرار دارد.

منابعویرایش