رویین نام یکی از پسران پیران است که در جنگ دوازده رخ به دست بیژن کشته شد. رویین سفیر و حامل آخرین پیام پیران به گودرز میان اردوگاه طرفین از کوه کنابد به کوه زیبد بود، او وقتی به اردگاه سپاه ایران رسید مورد استقبال گودرز قرار گرفت یک هفته مهمان بود تا پاسخ را گرفته نزد پدر ببرد:

رویین
اطلاعات کلی
نامرویین
منصبسردار
نژادتخار
دودمانویسگان
آئیندیویسنا
ملیتتوران
سایر اطلاعات
جنگ‌هاایران و توران
آخرین نبردجنگ دوازده رخ
حریف نبردبیژن
نتیجه نبردهلاکت رویین
خانواده
نام نیاویسه
نام پدرپیران
نام مادرگل‌شهر
خواهرانجریره و سه خواهر دیگر
چو رویین پیران به درگه رسیدسوی پهلوان سپـه کس دویـــد

رویین در شاهنامهویرایش

ششمین نبرد تن به تن در جنگ دوازده‌رخ پیکار میان رویین با بیژن حادث شد. هر دو سوار بر اسب کمان‌ها آماده چپ و راست میدان گرد هم گشتند یکدیگر را آماج هدف تیر قرار دادند امّا کاری از پیش نرفت. بیژن دست به عمود برده و فرصت یافت ضربه‌ای بسر رویین کوبید که از زیر کلاه‌خئود خون و مغزش فرو ریخت و از پدر کمک خواست و در دم جان داد. طبق گزارش رویین جوان و سر تا پا جوشن آهنین داشت. آنگاه پیژن چون اهریمنان پیاده شد بر کمند پیچید بر زین کشید پشت اسب ببست و بالای تپهٔ نشان آمد فریاد پیروز باد شاه پیروزگر (کیخسرو) سر داد:

ششم بیژن‌گیو و رویین دمانبزه بر نهادند هر دو کمان
چپ و راست گشتند یک با دگرنبد تیرشان از کمان کارگر
به رومی عمود آنگهی پور گیوهمی گشت با گرد رویین نیو
بر آوردگه بر بر او دست یافتزمین را بدرّید و اندر شتافت
زد از باد بر سرش رومی ستونفرو ریخت از ترگ او مغز و خون [۱]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. شاهنامه. جلدپنجم. جنگ دوازده‌رخ، ص ۲۹۲

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.