رو توکان یک ستاره است که در صورت فلکی توکان قرار دارد.

رو توکان
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی توکان (صورت فلکی)
بُعد ۰۰h ۴۲m ۲۸.۴s
میل −۶۵° ۲۸' ۰۵"
قدر ظاهری (V) +۵.۳۸
قدر مطلق (V)+۵.۳۸
فاصله۱۳۳ ± ۳ ly
(۴۱ ± ۱ pc)
رده طیفیF6V
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 187, HD 4089, CP-66 47, FK5 2047, HIP 3330, SAO 248237, GC 851

منابع