رو مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

رو مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بُعد ۱۵h ۵۱m ۱۵.۹s
میل +۲۰° ۵۸' ۴۰"
قدر ظاهری (V) +۴.۷۴
قدر مطلق (V)+۴.۷۴
فاصله۳۹۵ ± ۳۴ ly
(۱۲۱ ± ۱۰ pc)
رده طیفیK5III
نام‌گذاری‌های دیگر
38 Serpentis, HR 5899, HD 141992, SAO 84037, HIP 77661

منابعویرایش