زبان‌های ترکی سیبری

زبان‌های ترکی سیبری زیرشاخه‌ای از خانواده زبان‌های ترکی می‌باشد.

ترکی سیبری
ترکی شمال‌شرقی
پراکنش:سیبری
تبار:ترکی
زیرگروه‌ها:
شمال
جنوب

دسته‌بندیویرایش

جدول زیر طرح دسته‌بندی لارس جانسون را نشان می‌دهد (۱۹۹۸).

نیاترکی ترکی عام ترکی شمال‌شرقی (سیبری) سیبری شمالی
سیبری جنوبی ترکی سیانی
ترکی ینیسی
ترکی چولایم
ترکی آلتای

منابعویرایش