زبان بامبارایی

بامبارایی، یا به طور صحیح‌تر بامانانکان، نامش در خود این زبان (به معنای لغوی «صدای بامانا(ن)»)، زبانیست که توسط شش میلیون نفر (شامل گویشوران زبان دوم) در مالی گویش می‌شود. زبان بامبارایی زبان مادری گروه قومی بامبارا، به شمار حدود ۲،۷۰۰،۰۰۰ نفر است، اما به عنوان زبان میانجی در مالی نیز نقش ایفا می‌کند و تخمین زده می‌شود که حدود ۸۰٪ جمعیت به این زبان به عنوان زبان اول یا دوم گویش می‌کنند. این زبان یک زبان نهاد مفعول فعل است و دارای دو نواخت است.

منابعویرایش

  • Bird، Charles & Kanté، Mamadou (1977) Bambara-English، English-Bambara student lexicon. Bloomington: Indiana Univ. Linguistics Club.
  • Kastenholz، Raimund (1998) Grundkurs Bambara (Manding) mit Texten (second revised edition) (Afrikawissenschaftliche Lehrbücher Vol. 1). Köln: Rüdiger Köppe.
  • Konaré، Demba (1998) Je parle bien bamanan. Bamako: Jamana.
  • Touré، Mohamed & Leucht، Melanie (1996) Bambara Lesebuch: Originaltexte mit deutscher und französischer Übersetzung = Chrestomathie Bambara: textes originaux Bambara avec traductions allemandes et françaises (with illustrations by Melanie Leucht) (Afrikawissenschaftliche Lehrbücher Vol. 11) . Köln: Rüdiger Köppe.