زبان هیتی

زبان باستانی و مردهٔ هندواروپایی که در آسیای صغیر گویشور داشته است

زبان هیتی (به انگلیسی: Hittite language) یا هِتیتی از زبان‌های مرده ای است که زمانی هیتیها به آن سخن می‌گفتند؛ مردمانی که زمانی امپراتوری خود را در خاتوشا (امروزه: بُغازقلعه) در مرکز شمال آناتولی بنیان نهادند.

لوحی به زبان هیتی و خط میخی

این زبان به خط میخی نوشته می‌شد و نخستین کاوشهای باستان‌شناسی توسط هوگو وینکلر(Hugo Winckler)، آشورشناس آلمانی بین سالهای ۱۹۰۶–۱۹۰۷ انجام گرفت. در سال ۱۹۱۱–۱۹۱۵ یک آشورشناس چک به نام بدریخ هروزنی(Bedřich Hrozný)، راز زبان هیتیایی را اعلام داشت و آن را به شعبهٔ زبانهای هندواروپایی نسبت داد و بیان کرد که این زبان پیش از زبان‌های منشعب از هندواروپایی مانند سانسکریت، هندوایرانی، یونانی و لاتینی تکامل یافته‌است.[۱]

گواهی‌های زیادی از زنده بودن این زبان و زبان‌های خویشاوند آن در آناتولی برای چند صد سال پس از فروپاشی امپراتوری هیتی بر جا است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. بهزادی، رقیه (۱۳۷۸). «قوانین بر سنگ نوشته هیتی ها». مجله حقوقی دادگستری (۲۶).