زبان کاسکی

زبان کاسکی یک زبان غیر هند و اروپایی در دوره برنز بود که در شمال شرق آناتولی در امتداد کوه‌ها و دریای سیاه سخن گفته می‌شد.برخی گمانه‌ها بر پایه جای‌نام و نام افراد این است که این زبان به زبان حاتی که زبان پیش از زبان هیتی بوده است ،وابسته بوده است.شاید به زبان‌های غربی قفقازی نیز وابسته باشد.[۱]شاید هم ریشه با نام کهن چرکیسیا باشد.[۲]و نام یکی از قبایل کاسکی به نام آبسلا (Abešla) با مردم آبخازیا وابسته باشد.[۳]و پیشنهاد می‌شود که کاسکی‌ها و آبسلاها اجداد باستانی چرکس‌ها و آبخازی‌ها باشند.[۴]

کاسکی
کاسکا
منطقهشمالشرقی آناتولی
قومیتکاسکی‌ها
منقرض‌شدهدوره برنز
دسته بندی نشده
(شاید حاتی کاسکی)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹zsk

منابعویرایش

  1. Hittite Kaškaš, Assyrian Kaška, Egyptian Kškš
  2. Arabic kašak, Old Georgian kašag-i, Old Armenian gašk, Old Russian kasogi, Ossetic kæsæg, Byzantine Greek Κασαχία Kasakhía
  3. Abkhaz Аҧсуа Apswa, Old Georgian apsil-, apšil-, Old Armenian apšeł-k, Greek Αψίλαι apsílai, Latin Absilae
  4. George Hewitt, 1998. The Abkhazians, p 49